Vervoer van medicijnen

Vervoer van medicijnen

Er komt veel kijken bij het vervoer van medicijnen, vaccins en farmaceutische producten. Op het gebied van temperatuurbeheersing, monitoring en alarmering, maar ook bijvoorbeeld hygiëne en procedures.

De Good Distribution Practices, de GDP-richtlijnen voor de juiste ketenbehandeling van geneesmiddelen, vormen het kader waarbinnen wij onze activiteiten uitvoeren. Productveiligheid staat hierbij altijd centraal en wij zorgen ervoor dat de medicijnen onder de juiste voorwaarden op de juiste plek worden afgeleverd.

Aspecten als documentenstroom, opleiding en training van personeel, temperatuurbeheersing zijn hierbij van belang.

Er zijn specifieke procedures opgesteld met betrekking tot de ontvangst, het transport, de opslag en de behandeling van farmaceutische producten, medicijnen en vaccins met als doel de productveiligheid en de effectiviteit van de medicatie te waarborgen.

Daarnaast staat veiligheid voorop, zodat medicatie nooit in verkeerde handen kan vallen en misbruik wordt voorkomen.