Quality Assurance


Quality Assurance

Audits worden uitgevoerd op verschillende niveaus om consistentie en best ‘practice sharing’ te waarborgen. Het doel van de interne audit is ervoor te zorgen dat het kwaliteitsbeheer correct en doeltreffend wordt geëxploiteerd door geplande en gedocumenteerde controles uit te voeren, die erop gericht zijn:

  • het kwaliteitssysteem in overeenstemming te houden met de Europese richtlijnen;
  • gedocumenteerde procedures en werkinstructies te toetsen of deze praktisch, begrepen en  geïmplementeerd zijn;
  • de activiteit in overeenstemming is met het GDP, GMP en ISO 9001 richtlijnen;
  • controle op kwalificatiestatus van personeel.

Door samen te werken met Pharmaceutical Solutions kunt u zich concentreren op uw bedrijf, terwijl wij uw distributiekanalen en informatiestromen beveiligen. Daarnaast vermijdt u de interne kosten van de distributie, waardoor uw efficiëntie en rendement op investeringen worden verbeterd.