Totstandkoming

De Masterclass QA is tot stand gekomen naar aanleiding van vele vragen omtrent QA gerelateerde zaken. De een was benieuwd naar hoe men zich kon toewerken naar een passende/interessante QA-functie en een ander zocht de juiste handvaten om zich een weg te banen naar het ‘QA-wereldje’ als starter of Young Professional. Zeker dit laatste bleek in de praktijk niet vanzelfsprekend.

In 2014 is er een kleinschalig onderzoek verricht naar de toegankelijkheid tot een QA-positie in de farmaceutische sector vanuit een paramedische studie. De conclusie uit dit onderzoek is dat (in het bijzonder) de Young Professionals het lastig vinden om een passende functie te vinden. De combinatie van de interesse in een QA-functie en de behoefte die ontstaan is om de Young Professional te helpen de arbeidsmarkt goed op te gaan heeft geleid dat Pharmaceutical Solutions de Masterclass QA heeft ontwikkeld om de missende elementen op te vullen binnen de kwaliteitssector.

Sinds 04 april 2017 is het Masterclass QA programma officieel geaccrediteerd door het CvC.  Bij positieve afronding van de eindtoets staat deze scholingsactiviteit gelijk aan 7 studiepunten. Het accreditatiereglement is van toepassing op de Masterclass QA en deze staat ingeschreven onder accreditatienummer 214.

De Masterclass QA is geschikt voor:

Starters; welke nog geen QA ervaring hebben opgedaan maar deze wel willen opbouwen om zo de kansen en mogelijkheden voor een QA-functie te vergroten binnen de farmaceutische sector.

Bedrijven; welke zijn of haar team/afdeling wil voorzien van bijscholing, kwaliteitsbesef- en bewustwording.

Individuen; welke mogelijk al op een QA-positie zitten maar graag aan bijscholing doen om bijvoorbeeld hogerop te kunnen komen of bijvoorbeeld een overstap willen maken naar een andere QA-afdeling.

Contact gegevens:
Pharmaceutical Solutions BV.  Emmy van Leersumhof 3, 3059 LT Rotterdam-Nesselande, KvK nr. 74609912
info@pharmaceutical-solutions.nl  010-2001112